วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556

เพิ่มคำอธิบายภาพ
 จังหวัดกาญจนบุรีจัดให้มีการแข่งขันวู๊ดบอล
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ชมรมผู้สูงอายุ
จังหวัดกาญจนบุรี, นครปฐม และ ปราจีนบุรี
เมื่อ 8 มี.ค.56 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด
กาญจนบุรี
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดงาน
 ประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี
 ประธานกิฬาผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม
ประธานชมรมผู้สูงอายุ รพ.กำแพงแสน

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2556

กิฬา วู๊ดบอล ชมรมผู้สูงอายุ รพ.กำแพงแสน

        กิฬาวู๊ดบอลของชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลกำแพงแสนสมาชิกได้เริ่มฝึกหัดเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายน 2555 เป็นกิฬาที่เล่นง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนเหมาะสำหรับผู้สูงอายุใช้สนามที่เล่นเป็นสนามหญ้า, สนามดิน,สนามทรายบดอัด, ใช้พื้นที่ไม่มาก กว้าง 3 เมตรขึ้นไป ความยาว ไม่เกิน 50 เมตรเรียกสนามสั้น 80 เมตรเรียกสนามกลาง 130 เมตรเรียกสนามยาว

   อุปกรณ์ในการเล่นทำด้วยไม้ทั้งหมดเช่นไม้ตี,ลูกบอล,ประตู ( gate ) ตีลูกบอลจากจุดเริ่มต้นจนรอดซุ้มประตู ใครตีได้จำนวนครั้งน้อยที่สุดเป็นผู้ชนะ ปกติใช้ผู้เล่นสนามละ 5คน โดยมีกรรมการเป็นผู้ดูแลในการเล่น ในการแข่งขันจะคิดคะแนนดีที่สุด 4คน

    ขณะนี้มีชมรมผู้สูงอายุหลายชมรมสนใจในกิฬาชนิดนี้ เมื่อมีการฝ์กซ้อมกันดีแล้ว ก็สามารถมาแข่งขันกันเองได้ เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุระหว่างจังหวัดได้

      ชมรมผู้สูงอายุใดมีความประสงค์จะไห้ชมรมของท่านเล่นเป็น ติดต่อผู้
สาธิตและฝึกสอนได้ น.ท.อุทัย ณ พัทลุง โทร 081-009-0027
      
นักกิฬาผู้สูงอายุทีม รพ. กำแพงแสน

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แข่งกีฬาวู๊ดบอล

ในวันที่ 20 มี.ค.56 ชมรมผู้สูงอายุโพรงมะเดื่อขอเชิญชมรมผู้สูงอายุ รพ.กำแพงแสนเข้าร่วมแข่งขัน
กิฬาวู๊ดบอลเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ณ สนามวู๊ดบอลโพรงมะเดื่อ 
นักกิฬาวู้ดบอลทีมชมรม รพ.กำแพงแสน นครปฐม